Általános szerződési feltételek

Az Alufelnibolt webshop Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül és magatartási kódexre nem utal.

Kérjük, csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Felni Centrum Kft
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 5
A szolgáltató elérhetősége: info@felnicentrum.com
Adószám: 13703545-2-07
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 22 584-025
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-113447
Szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
2. Az Általános Szerződési Feltételek módosításig és visszavonásig érvényesek.
3. Felhasználó a weboldal megnyitását követően, regisztráció nélkül is a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 4. Jelen weboldalon megjelenő bármely tartalmának részben vagy egészben történő letöltése, tárolása, felhasználása a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A megvásárolható termékek köre
1. A megjelenített termékek online rendelhetőek. A rájuk vonatkozó megjelenített árak forintban értendőek, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
2. A termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, illetve az esetleges elírásokért.

A rendelés menete
1. Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást.
2. Felhasználó beállítja a vásárolni kívánt termék darabszámát, majd kosárba helyezi azt. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a kosár tartalmának ellenőrzésekor.

Amennyiben Felhasználó nem kíván több terméket vásárolni és átellenőrizte a kosár tartalmát, beírja a szállítási címet, majd kiválasztja a szállítási és a fizetési módot, melyek a következők lehetnek:

Fizetési módok:
Előre utalás: A termék GLS vagy MPL futárszolgálattal kerül kiszállításra és előre utálás esetén a szállítás költsége alkatrész vásárlás esetén 2.290 Ft, az alufelnik és a gumiabroncsok esetében 5.950 Ft. A fizetett összeg számlára történő jóváírásakor kerül a vásárolt termék a futárszolgálatnak továbbításra.
Utánvét: A kért szállítási címre a rendelt terméket kiszállítja a futárszolgálat. Felhasználó a futárszolgálatnak fizeti a termék díját, valamint az utánvét költségét. Ebben az esetben a szállítás és az utánvét költsége alkatrész vásárlás esetén 2.290 Ft, gumiabroncs és alufelni vásárlás esetén 5.950Ft.
Szállítási határidő, a raktárkészleten lévő termékek esetén a rendelés leadásától számított 1-3 munkanap, előrendelhető termékek esetén kb. 6-12 munkanap. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem tud elfogadni.
4. Az adatok megadását követően Felhasználó a „megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni a megrendelését, előtte azonban még ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, illetve megjegyzést is írhat rendeléséhez.
5. Szolgáltató papír alapú számlát állít ki a vásárlásról, melyet Szolgáltató a vásárló részére a termékkel együtt elküld.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése
1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. Nyitvatartási idő: H-P: 8.00-16.00. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata külön nem küld értesítést arról, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
2. Általános teljesítési határidő, a raktárkészleten lévő termékeknél, visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon, előrendelés esetén, 6-12 munkanapon belül megtörténik. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

Garancia, szavatosság
1. Az szolgáltató, az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.
2. A szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
3. Amennyiben az átvett árucikk hibás, azt az eladó díjmentesen kicseréli, ha erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizeti. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Az eladó a megvásárolt terméket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.
4. A jótállási idő kezdete a számla dátuma, és a számla egyben a jótállási jegy is.
5. Szélsőséges út és használati körülmények esetében az eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garanciális igény nem érvényesíthető:
- helytelen tárolás miatti hibákra
- a jármű vagy tartozékainak hibája
- a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra
- nem a rendeltetés szerinti célra használt alufelni meghibásodására
- baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra

Elállás, rendelés lemondás
1. Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint a vásárló a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog külön magyarázat nélkül gyakorolható! Ebben az esetben a kifogásolt termék(ek) vételárát cégünk legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti. Kizárólag még fel nem gumizott, sértetlen árut áll módunkban visszavenni.
2. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költségek viselését.
3. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Panaszkezelés
1. Amennyiben a rendelése kapcsán vagy a csomag átvételekor valamilyen gondot észlel, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Kapcsolatfelvételkor adja meg az alábbiakat:
2. Megrendelő neve
3. Rendelési szám
4. Panasz típusa és leírása
5. A fogyasztó panasza esetén fordulhat még a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelethez, valamint az esetleges jogviták elkerülése végett a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez:

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
TELEFONSZÁM: +36 22 501 751 +36 22 501 626
E-MAIL: fogyved@fejer.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS: H: 8.00-12.00 és 13.00-15.30, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-15.30 , P: 8.00-12.00

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Vegyes rendelkezések
1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
2. Ha a jelen ÁSzF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSzF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSzF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
5. A webáruházat 18. év feletti személyek használhatják. A megrendelő a kereskedelmi feltételek és jelen ÁSzF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.
6. A Szolgáltató webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt:
- bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- meghibásodás a vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- szoftver nem megfelelő működése.
- programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
7.Üzemhiba esetén, illetve amennyiben a vásárlásról szóló visszaigazolás nem érkezett meg a Felhasználóhoz, kérjük, hogy szíveskedjék haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

Adatkezelés
1. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
2. A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított.
3. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja Szolgáltató általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Adattovábbítás
Tudomásul veszem, hogy a(z) Felni Centrum Kft. (8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u 5.) adatkezelő által a(z) alufelni.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff